Påverkas elnätspriset av elpriserna

Elpriset är en del av den totala kostnad som du som kund betalar för elen. Utöver elhandelskostnaden tillkommer skatter och avgifter för elnätet.

Den kostnad du som elkund betalar består av tre delar:

  • Elhandelskostnad för använd el som betalas till elhanelsföretaget. Du som kund kan fritt välja bland de cirka 140 elhandelsföretag som idag finns i Sverige.
  • Elnätskostnad för överföring av el. Elnätsverksamheten bedrivs som monopol och du som kund kan inte välja elnätsföretag. Det skulle inte vara samhällsekonomiskt med flera olika parallella elnät över landet.
  • Skatter och avgifter,