Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för https://tidaholmsenergi.se/

Tidaholms energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur https://tidaholmsenergi.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://tidaholmsenergi.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns inte tydliga fältetiketter i formulärfält vilket kan göra det svårt att förstå vilka fält som hör ihop vid användande av skärmläsare
  • Granskning av pdf är ej gjord.
  • Skipplänkar saknas. Dvs, det saknas möjlighet att hoppa över det grupperade innehållet som de olika länklistorna innebär . Detta kan innebära att det tar lång tid och uppfattas som omständigt att enbart använda tabb-tangent för att ta sig fram på webbplatsen.
  • Ett fåtal bilder saknar alt text. De bilder det gäller är enbart dekorativa och fungerar som ikoner på webbplatsen. Några bilder har inte src attribut Vissa href har mellanslag i src texten vilket i en kodvalidering inte är godkänt. Detta har dock att göra med det verktyg webbplatsen är byggd i och vid manuella testningar har inga problem hittats med upplevelsen av webbplatsen pga detta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Kontrasten är något låg i den gröna färgen på som används på felanmälan knappen/länken. Samt vissa telefonnummer länkar Vissa grå rubriker har för låg kontrast.
  • Ett fåtal element saknar tydligt focus när man besöker webbplatsen med tab-navigation vilket kan göra det svårt att avgöra vart man är på sidan.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Skipplänkar saknas. Dvs, det saknas möjlighet att hoppa över det grupperade innehållet som de olika länklistorna innebär . Detta kan innebära att det tar lång tid och uppfattas som omständigt att enbart använda tabb-tangent för att ta sig fram på webbplatsen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Skipplänkar saknas. Dvs, det saknas möjlighet att hoppa över det grupperade innehållet som de olika länklistorna innebär . Detta kan innebära att det tar lång tid och uppfattas som omständigt att enbart använda tabb-tangent för att ta sig fram på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://tidaholmsenergi.se/.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2021.

Webbplatsen publicerades den 25 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 november 2021.