Felanmälan

Strömavbrott kan bero på flera olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet. Vår beredskapsstyrka, som är i tjänst årets alla timmar, jobbar alltid så fort de kan med felavhjälpning. Det är viktigt att du som kund får strömmen tillbaka så fort som möjligt.

Vid fel, kontakta oss på 0502-77 45 00

Om strömmen går bör du gå igenom vissa steg:

Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen.

Om du har jordfelsbrytare, kontrollera den. Har jordfelsbrytaren löst ut?
Återställ jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löser ut igen, tag kontakt med din elinstallatör.

Har grannfastigheterna också strömavbrott?
Kontakta Tidaholms Energi.

Är hela bostaden strömlös – ingen lampa lyser?
Kontrollera att alla proppar är hela i mätartavlan/mätarskåpet.

Är alla proppar i gruppcentralen hela?
Byt ut alla trasiga proppar. Om propparna går igen, tag kontakt med din elinstallatör.

Vårt mål är att vara det lokala nätbolaget med hög service och närhet till dig som kund!