Tidaholms Energi AB – Elhandel

Du kan fritt välja vilket elhandelsbolag du vill teckna elavtal med. Det är viktigt att du gör ett eget val, annars får du ett så kallat anvisat avtal vilket oftast är ett dyrare alternativ.

Elhandelsbolag erbjuder ofta fasta och rörliga elavtal. Fast elavtal innebär att du betalar ett fast pris för varje kilowattimme du använder under en bestämd avtalsperiod. Väljer du istället ett rörligt elavtal varierar priset efter elbörsens upp- och nedgångar. Din elräkning kommer då att variera mer varje månad än om du väljer ett fast elavtal. Det finns även avtal där en del är fast och den andra delen är rörlig. Hos oss kallas dessa avtal Mixavtal eller Förvaltad elfond. Timavtal innebär att du som kund betalar ett elpris som ändras varje timme s.k. dynamiskt elpris. Med ett timavtal har du större möjlighet att påverka din elkostnad då du kan välja att förbruka elen de timmar på dygnet då elpriset är som lägst, men om du inte har koll kan det bli dyrare än en annan avtalstyp.

Läs mer om Våra avtalstyper här . Du kan jämföra olika elhandelsbolag på Elpriskollen. 

Vad är det för skillnad på Elhandel och Elnät?

Elhandeln fokuserar på försäljning av el till slutkund, alltså den el som förbrukas, medan Elnätet finns för att transportera elen hem till dig eller till ditt företag.

Fakturan du får från elhandelsbolaget avser den el du faktiskt har förbrukat. Fakturan för elavtalet kan du, till skillnad mot elnätsfakturan, påverka på olika sätt. Du kan till exempel minska din förbrukning genom att sänka inomhustemperaturen, duscha kortare tid.

Tidaholms Energi AB 556063-9683
Fjärrvärme, stadsnät & elhandel