Medarbetare fjärrvärme

Erik Graaf
Fjärrvärmechef

Peter Stenberg
Inköp och underhållsansvarig

Willy Nyström
Drifttekniker/automation

Mikael Andersson
Drifttekniker

Saif Bahjat
Driftassistent

Carl Beckman
Drifttekniker