Medarbetare fjärrvärme

Erik Graaf
Fjärrvärmechef

Peter Stenberg
Inköps- och underhållsansvarig

Magnus Karlsson
Teknisk projektledare

Willy Nyström
Drifttekniker/automation

Mikael Andersson
Drifttekniker

Saif Shammo
Driftassistent

Carl Beckman
Drifttekniker