Ska du flytta?

Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Bland annat ska du välja elbolag och elavtal till ditt nya boende. Vi förstår att det inte alltid är just flytt av el du tänker på i samband med nytt boende. Vår prisbelönta Kundservice berättar gärna hur du går tillväga.

Flyttformulär
El och elavtal när du flyttar ut

Om du är elkund behöver du anmäla flytten till både elnätsföretaget, det vill säga bolaget som äger elnätet där du bor och till elhandelsföretaget, som du köper elen av.

Bor du inom Tidaholms Energis elnätsområde och köper el av Tidaholms Energi behöver du bara ringa ett samtal till vår Kundservice. Uppsägningstiden vid flytt är 10 dagar, så ta kontakt med oss i god tid.

Om du bor i en hyreslägenhet är det viktigt att kontrollera med din hyresvärd vem som ska betala el under uppsägningstiden.

När vi tar emot en flyttanmälan vill vi veta följande av dig:
  • Vilken dag elleveransen till dig ska upphöra, det vill säga vilken dag du flyttar ut.
  • Din nya adress, dit slutfakturan ska skickas.
  • Om du vet namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig, kan du gärna meddela oss det, det är dock inget krav.

Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura.

Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsföretag, upphör ditt elprisavtal att gälla när du flyttar ut.

El och elavtal när du flyttar in

Om du är elkund behöver du anmäla flytten till både elnätsföretaget, det vill säga bolaget som äger elnätet där du bor och till elhandelsföretaget, som du köper elen av.

Bor du inom Tidaholms Energis elnätsområde behöver du bara ringa ett samtal till vår Kundservice.

Om du ska flytta in i en hyreslägenhet är det viktigt att kontrollera med din hyresvärd vilket lägenhetsnummer din lägenhet har.

När vi tar emot en inflyttanmälan vill vi veta följande av dig:
  • Vilken dag elleveransen till dig ska börja gälla, det vill säga vilken dag du flyttar in.
  • Din nya adress inklusive lägenhetsnummer
  • Om du vet namn på den person som flyttar ut ur lägenheten kan det hjälpa oss om du inte vet lägenhetsnummer.

Om du inte kommit överens med något annat elhandelsföretag, är Tidaholms Energi anvisningsföretag åt Tidaholms Elnät.

Fjärrvärme

Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till eller från? Anmäl i så fall flytten till vår Kundservice minst 10 dagar i förväg.

Hör av dig till Kundservice om du har frågor om abonnemanget.

Bredband

När det gäller bredbandstjänster såsom internet, tv och telefoni meddelar du det direkt till din tjänsteleverantör. Vill du ta med dig din bredbandstjänst som du har avtalat med Tidaholms Energi, kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig med det.

Har du inte tänkt flytta med dina tjänster till din nya adress gör du en uppsägning till vår kundservice. Eller så vänder du dig till din tjänsteleverantör enligt gällande uppsägningstid för tjänsten/tjänsterna.