Vår vision och affärsidé

Vision

Vi utvecklar Tidaholmsbygden

Affärsidé

Vi gör det attraktivt och hållbart att leva, verka och bo i Tidaholm.

Vi erbjuder miljömedvetna och skräddarsydda lösningar inom Fjärrvärme – El – Bredband – Fastigheter