Föranmälan

För elinstallatören

Här finns information och verktyg för dig som arbetar som elinstallatör.

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallatör slipper du att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

fofa

Som auktoriserad elinstallatör skapar du en egen inloggning till webb-verktyget vi nyttjar. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Anvisningar föranmälan.nu

Gå till föranmälan.nu där du som elinstallatör skapar ett konto. Du får sedan ett mail med inloggningsuppgifter.

Logga in med inloggnings-uppgifterna och webbprogrammet är klart att användas.

Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera under Mitt konto. Den som registrerar sig först från ditt företag blir automatiskt administratör. Denna administratör har sedan möjlighet att lägga upp fler användare.

För installatör

Rutiner mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning. För att få en korrekt affärsuppgörelse mellan kunden och elnätsföretaget finns vissa rutiner. Syftet är att få fler nöjda kunder!

Tillfällig service ska föranmälas med blanketten Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning och behöver inte föregås av offertförfrågan.

Förklaringar till flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag:

  • Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till fastighetsägaren/kunden samt upplyser om att anlita en elinstallatör.
  • Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade nätavtalet till elnätsföretaget.
  • Nätbolaget bekräftar fastighetsägaren/kunden om mottagandet av accepterad offert.
  • Fastighetsägaren/kunden anlitar en elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad Föranmälan.
  • Elnätsföretaget skickar ett Installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitad elinstallatör samt en kopia till fastighetsägaren/kunden.
  • När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in Färdiganmälan till elnätsföretaget.

Under Relaterade dokument finner du viktiga blanketter och andra viktiga filer.