Våra priser

Beställ den fibertjänst som passar dig bäst. För villa/lägenhet

Snabbhet Pris månad
5/5 Mbit 249 kr
10/10 Mbit 299 kr
100/100 Mbit 399 kr
500/500 Mbit 599 kr
1000/1000 Mbit 899 kr

Priserna är inkl. moms.

Vill du beställa en tjänst ring vår kundservice på 0502-77 45 00.

Bosnet AB

Bosnet AB har byggt ett bredbandsnät i kommunerna Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm med i princip 100% täckning avseende ADSL. I samverkan med energibolagen i dessa kommuner kompletteras utbyggnaden nu fortlöpande med och fiber.

Bosnet AB tillhandahåller nät till tjänsteleverantörer på samma villkor, ej tjänster till slutkund. Fördelen med att köpa tjänster från någon av tjänsteleverantörerna i Bosnet AB nät är att ett eventuellt byte av leverantör bland dessa ej innebär mer än någon minuts avbrott.

Ni finner mer information här www.bosnet.se.

Priser för villaanslutning fiber

Anslutningsavgiften varierar beroende på om din fastighet är belägen i tättbebyggt område eller på landsbygden.

Anslutningskostnad för tättbebyggt område

Pris för anslutning – 6 900 kronor, avser anslutningskostnad när vi gräver ett nytt område och har all utrustning på plats.

Anslutningskostnad för landsbygd

Pris för anslutning – 13 900 kronor, avser anslutningskostnad när vi gräver ett nytt område och har all utrustning på plats.

Långa avstånd och glesare bebyggelse gör att kostnaden är högre än i tätort.

Efteranslutning

Vill man ansluta sig till vårt fibernät efter att vi lämnat området, tillkommer 9 000 kr på ovanstående priser.

Barn som anvander ipad