Här finns fjärrvärme

Innan du borrar, gräver eller spettar i marken måste du först ta reda på vad som finns i marken. Kontakta oss så kommer vi ut och markerar kablarna direkt på plats. Beställning om utsättning bör ske senast 5 dagar före tänkt grävstart.

Beställ kabelanvisning på ledningskollen.se.

Aktuell nätkarta över fjärrvärmenätet i Tidaholm