Avbrottsersättning

Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du därefter haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde.

Avbrottsersättningen betalas i första hand ut genom kreditering på kommande faktura. Den ska betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då Tidaholms Elnät fick kännedom om avbrottet. På senare utbetalningar får du dröjsmålsränta. Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Information om avbrottsersättning och skadestånd 2020

12 – 24 timmar
12,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 1 000 kr.

24 – 48 timmar
37,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 2 000 kr.

48 – 72 timmar
62,5 procent din årliga elnätskostnad. Dock lägst 3 000 kr.

72 – 96 timmar
87,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 4 000 kr.

96 – 120 timmar
112,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 5 000 kr.

120 – 144 timmar
137,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 6 000 kr.