Frågor och svar

Flytt

Vad händer med mitt elavtal när jag flyttar?

När du har registrerat din flytt hos elnätsbolaget så kommer vi automatiskt att få ett meddelande om det och avtalet med oss avslutas då på samma datum som du och elnätsbolaget har kommit överens om.

Hur ska jag anmäla min flytt?

Om du bor inom Tidaholms Energis nätområde behöver du anmäla din flytt till oss senast 10 dagar innan du flyttar ut. Flyttanmälan kan du göra genom att kontakta Kundservice. Om du bor i en hyreslägenhet är det viktigt att kontrollera med din hyresvärd vem som ska betala el under uppsägningstiden. Bor du utanför vårt elnätsområde så behöver du göra anmälan till ditt elnätsbolag samt till oss om du vill ta med ditt avtal dit du ska flytta.

Kan jag göra min flyttanmälan bakåt i tiden?

Nej, det kan du inte. Om du bor inom vårt elnätsområde och har glömt att anmäla flytten till oss så ska du göra det så fort som möjligt. Det kan ta upp till 10 dagar innan vi kan göra en slutavläsning. Till dess är det du som är betalningsansvarig för elen som används i bostaden. Om du bor utanför vårt elnätsområde så behöver du kontakta ditt elnätsbolag för att få veta hur deras rutiner kring flyttningar ser ut.

Vad händer om jag inte anmäler flytten i tid?
  • Om du inte anmäler din utflytt i tid står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.
Kostar det något att göra en flyttanmälan?

Hos oss på Tidaholms Energi kostar det 375 kr att göra en inflyttningsanmälan. Om du bor i ett annat elnätsområde kan det vara en annan kostnad, du bör därför kolla det med ditt elnätsbolag.

Hur gör jag med fjärrvärmen när jag ska flytta?
  • Anmäl flytten till vår kundservice minst 10 dagar i förväg. Vi skriver då över fjärrvärmeabonnemanget på den inflyttande kunden. Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till? Hör av dig till Kundservice om du har frågor om abonnemanget.
Hur gör jag när jag ska flytta och vill avsluta min bredbandstjänst?

Vid uppsägning av bredbandstjänster som internet, tv och telefoni som beställts via vår tjänsteportal  eller vår kundservice, kan du säga upp tjänsten via vår kundservice  eller direkt till din tjänsteleverantör. Har du tecknat din tjänst/tjänsterna på annat sätt så gör du uppsägningen direkt till din tjänsteleverantör enligt gällande uppsägningstid.

Betalningsinformation

Vilket kontonummer ska jag betala till?

Vi använder Plusgiro 4965104-5 som betalningsform.

Jag ska betala från ett utländskt konto, vilket kontonummer ska jag betala till?

Om du ska betala din elfaktura från ett utländskt konto så behöver du använda följande kontouppgifter:

IBAN: SE3080000008354330830087

BIC:  SWEDSESS

Kom ihåg att märka inbetalningen med OCR-/faktura numret.

Hur vet jag att mitt autogiro är aktivt?

Om du saknar ett inbetalningskort på din faktura så innebär det att autogirot är aktivt. Det står även på fakturan att ”beloppet dras från ert autogiro”.

Kan jag ha både e-faktura och autogiro?

Det går jättebra att kombinera autogiro och e-faktura. I så fall dras pengarna automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du får då specifikationen till din internetbank istället för hem i brevlådan.

Du kan anmäla dig för både e-faktura och autogiro i din internetbank.

Vad är autobetalning?

Autobetalning är en tjänst kopplad till e-faktura som vissa banker erbjuder. Det brukar innebära att du inte behöver godkänna din faktura före betalning. Har du frågor kring autobetalning kan du kontakta din bank.

Varför har jag fått en påminnelse?

Om din faktura inte betalats i tid skickar vi vanligtvis en påminnelse till dig ungefär en vecka efter förfallodagen. Påminnelsen skickas alltid via vanlig post.

Med påminnelsen tillkommer en avgift på 60 kronor samt eventuell dröjsmålsränta som läggs på din nästa faktura.

Om du får en påminnelse men vet att du redan betalat avsedd faktura kan du kontakta oss på telefon 0502-77 45 00. Vi kan då kontrollera om pengarna kommit in till oss.

Vi erbjuder flera olika alternativ för fakturering och du kan därför enkelt välja det som passar dig bäst för att ha koll på dina nya fakturor och betalningar.

Bland våra alternativ finns till exempel e-faktura, autogiro och e-postfaktura.

Hur får jag tag i en gammal faktura?

Du hittar dina gamla fakturor genom att logga in på Mina sidor. Där finns alla dina tidigare fakturor i PDF-format. Du kan naturligtvis också ringa oss på telefon 0502-77 45 00 om du har tappat bort din faktura, så skickar vi den till dig.

Vad erbjuder ni för betalningsalternativ?

Vi erbjuder olika alternativ att ta emot och betala din faktura på. Alla alternativ är kostnadsfria.

Om du önskar få fakturan via e-post så kontaktar du Kundservice på kundservice@tidaholmsenergi.se eller 0502-77 45 00, så får du hjälp.

E-faktura anmäler du själv via din internetbank.

För att få autogiro behöver du fylla i en blankett som godkänner att vi drar pengarna från ditt konto.
Du kan också anmäla autogiro via din internetbank.

Har du en brevlåda hos Kivra sedan tidigare kommer din faktura automatiskt att skickas dit.
Vill du börja använda Kivra till din faktura kan du aktivera en inkorg på deras hemsida.

Du kan självklart också välja att få fakturan med inbetalningskort via posten.

Var hittar jag information om konsumenträttigheter?

Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.

Vad innebär autogiro och hur anmäler jag mig för det?

Med autogiro sker betalningen av fakturorna automatiskt på förfallodagen från det konto du valt. Anmälan till autogiro gör du snabbast via din internetbank eller kontakta kundservice.

Du kan också fylla i och skicka in den här blanketten till oss.

Autogiro går även att kombinera med flera olika sätt att ta emot fakturan på, som till exempel via e-post eller e-faktura.

Vad innebär e-faktura och hur anmäler jag mig för det?

Med E-faktura skickas fakturan direkt till din internetbank och eftersom uppgifter som OCR-nummer och belopp redan är ifyllda, så behöver du då bara godkänna den för betalning.

Anmälan till e-faktura gör du via din internetbank med det kundnummer som du har hos oss. Om du vill att fakturan ska gå som e-faktura till någon annans bank än din egen, så går det bra. Be då den personen att göra en anmälan för e-faktura i sin internetbank, men med ditt kundnummer.

E-faktura går bra att kombinera med autogiro.

Kan jag ta emot fakturan via e-post?

Ja, det går bra. Anmälan för detta gör du antingen direkt till vår Kundservice på 0502-77 45 00 eller maila oss på kundservice@tidaholmsenergi.se

Kvartsmätning

Vad innebär kvartsmätning för dig som elkund?

Den 1 november 2023 trädde kraven på kvartsmätning i kraft. Det innebär att du som har en ny smart elmätare kan komma att kunna se din förbrukning per kvart istället för per timme.

När du som elkund får en ny smart mätare kommer ditt elnätsföretag att kunna kvartsmäta din elanvändning. Elen handlas fortfarande per timme. Elhandel per kvart kommer eventuellt 2024 eller 2025.

Hur vet jag om jag har en smart elmätare?

Du som har en smart mätare ska ha fått information om det av ditt elnätsföretag. Det är elnätsföretagens uppgift att informera elkunderna i samband med byte av elmätare Läs mer om smarta mätare.

Jag vill ha timmätning, kan jag fortfarande få det?

I de nya mätföreskrifterna har Ei beslutat att elkunder som begär timmätning ska kvartsmätas, om det inte finns undantag från kvartsmätning. Timmätvärden ska alltså ersättas med kvartsmätvärden om det är möjligt, men inte tvärtom. Syftet med tim- och kvartsmätning är att kunden ska få sina mätvärden i samma energiupplösning som elen avräknas och handlas i på marknaden.

Hur kan kvartsmätvärden hjälpa mig att använda el mer effektivt?

Kvartsmätvärden kan ge dig ytterligare insikter om din elanvändning. Mätvärdena kan till exempel ge bättre inblick i vilka elapparater som orsakar effekttoppar och när det sker.

Effekttopparna för din elanvändning kan bli högre eftersom viss utrustning använder mycket effekt under kort tid. När effekttoppen sprids ut över en kortare tidsperiod (kvart) kan den därför bli högre än om den fördelas ut över en längre tidsperiod (timme).

På lite sikt kommer du att kunna teckna kvartsprisavtal och då har du möjlighet att på ett mer finfördelat sätt kunna följa prisändringarna på elmarknaden och anpassa din elanvändning för att matcha den till när elpriset är fördelaktigt.

Vem får se mina kvartsmätvärden?

Elnätsföretaget rapportera mätvärden med bibehållen energiupplösning till dig som elkund och till ditt elhandelsföretag. Elnätsföretaget kan också lämna ut dina mätvärden till exempelvis en energitjänsteleverantör, men det får ske först efter att du har begärt det.

När kan jag teckna kvartsprisavtal?

Elen handlas fortfarande huvudsakligen per timme, först 2024 eller 2025 kommer all elhandel ske per kvart.

När elen handlas per kvart måste också alla elhandelsföretag med mer än 200 000 kunder kunna erbjuda kvartsprisavtal.

Elnät

Kan jag lita på elmätaren?

I 99 procent av fallen går elmätaren till kundens förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på elmätaren kan vi skicka den på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om elmätaren är felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Varför äger jag inte mätaren? Den betalades ju vid nyanslutningen.

Vi som elnätföretag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden). Abonnemangsavgiften består av en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringsavgift (energiavgift) är en avgift räknat i öre/kWh.

Vilket abonnemang ska jag ha?

Som kund hos oss får du välja den säkringstariff som är mest förmånlig för dig. En tariff är en förteckning över priser och avgifter inom ett visst område. Du kan välja mellan Enkeltariff, Effekt – Lågspänningstariff eller Mellanspänningstariff.

Lägenhetstariff

Lägenhetsabonnemang är ett elnätabonnemang med låg abonnemangsavgift som endast kan erhållas av bostadslägenheter som uppfyller regelverket för lägenhetstariffen (kontakta oss för reglerna kring detta). Bor du i lägenhet har du antagligen den här abonnemanget redan.

Enkeltariff

Enkeltariffen passar de flesta. Den har en abonnemangsavgift (fast avgift) och överföringsavgift (elenergiavgift). Gäller för abonnemang upp till och med 200 Ampere.

Elavbrott - vad kan jag göra?
  • Om du har jordfelsbrytare kontrollera om den har löst ut.
  • Kontrollera och byt ut dina huvudsäkringar på mätartavlan eller i mätarskåpet.
  • Om alla säkringar är hela och felet inte är i din anläggning kontakta oss.
Hur vet jag när det är planerat avbrott i elleveransen?

Vi skickar alltid ett meddelande direkt till de som berörs av ett planerat strömavbrott. Meddelandet går vanligtvis till samma adress som elräkningen.

Hur ska jag göra för att få ut avbrottsgarantin?

Anmäl att du är utan ström till ditt elnätsföretag. Det är först när det känner till avbrottet som tiden för avbrottsgarantin börjar räknas. För att du ska få ersättning för elavbrottet krävs ett sammanhängande avbrott på minst 12 timmar.

Var hittar jag information om min förbrukning?

Du hittar dina månadsvärdena på Mina Sidor.

Beräknas min elförbrukning?

Mätinsamlingen pågår sedan juli 2009 och vi fakturerar efter verklig förbrukning varje månad. Har du stängt av strömmen till sommarstugan så kan vi missa att få in värden från mätaren och då kan elhandlaren preliminärdebitera förbrukningen.

Det är en lampa som blinkar ibland, varför?

Lysdioden som blinkar på mätaren representerar det röda strecket på de gamla mätarna. 1000 impulser = 1 kWh på de nya mätarna.

Vad är knappen något till höger om den lampan?

Knappen till höger är en funktionsknapp där du kan stega dig igenom mätarens olika register. Bland annat kan man se vilken effekt som tas ut just då när man trycker på knappen.

Hur ofta skickar mätaren ut radiosignaler?

Varje natt kommunicerar mätaren med en insamlingsenhet någon sekund. Frekvensen som radiodelen sänder med är 444,4 Mhz.

Bredband

Vad är mobilt bredband?

Mobilt bredband är en bredbandsteknik som möjliggör överföring av data med hög hastighet via mobilnätet. Datatrafiken skickas då med 4G-teknik, eller LTE (Long Term Evolution) som det ibland också kallas. Läs mer om mobilt bredband.

Vilka bredband kan jag ha på min adress?

För att ta reda på vilka bredbandsleverantörer och bredbandstjänster som finns tillgängliga där du bor kan du ringa oss på telefon 0502-77 45 00.

Hur snabbt är mitt internet?

Om du undrar hur snabb din nuvarande internetuppkoppling är kan du surfa in på Bredbandskollen.

Bredbandskollen är ett enkelt sätt att mäta din internethastighet och få hjälp att förbättra den. Klicka på “Starta mätningen” och vänta några sekunder för att få svar på din nuvarande nedladdningshastighet och uppladdningshastighet. Deras guide hjälper dig dessutom att förbättra din hastighet med handfasta tips.

Vad betyder hastighet ner och upp?

Hastighet ner (nerladdningshastighet) beskriver vilken nedströmskapacitet ditt bredband har, det vill säga hur snabbt det går att ladda ner (ta emot) data och filer. Hastighet upp (uppladdningshastighet) beskriver uppströmskapaciteten, det vill säga hur snabbt det går att ladda upp (skicka) data, till exempel dokument och filer.

Vad är ett stadsnät?

Stadsnät är bredbandsnät som är geografiskt begränsade, ofta till en stad eller en kommun. Stadsnäten byggs vanligtvis med optisk fiberkabel, vilket är en infrastruktur med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Många stadsnät erbjuder tjänster för såväl bredband, TV som telefoni. Stadsnät kan vara öppna eller stängda.

Här hittar du installationshandboken och våra avtalsvillkor.

Fjärrvärme

Finns det någon utbyggnadsplan för fjärrvärmen i Tidaholm?

Tyvärr finns det ingen utbyggnadsplan för fjärrvärmen i Tidaholm. Detta beror på att det finns många faktorer som påverkar en utbyggnad. Vi bevakar konstant det som händer på fastighetsmarknaden. När vi ser att det är byggnation på gång undersöker vi alltid möjligheterna att bygga förnybar fjärrvärme till nya områden. Får vi en förfrågan om en fjärrvärmeanslutning från en fastighetsägare utreder vi alltid om vi kan erbjuda en anslutning. Vi frågar exempelvis alltid grannarna runt omkring för att få till en utbyggnad.

Kan jag få fjärrvärme där jag bor?

Det är en svår fråga att svara på för det är som sagt många faktorer som påverkar en utbyggnad. Men vi råder alla som är intresserade att kontakta oss för att kunna hitta den bästa lösningen. Det finns en intresseanmälan här på hemsidan eller så är du välkommen till oss på Smedjegatan 18 för vidare diskussion, kanske över en kopp kaffe.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett oerhört miljövänligt och driftsäkert och bekvämt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Du som väljer fjärrvärme väljer en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Den värme vi producerar i vårt kraftvärmeverk på Järnvägsgatan är förnybar till 99,7%.

Se “Lilla filmen om fjärrvärme”
https://youtu.be/E61Me_uI2Nw

Vad kostar fjärrvärmen i jämförelse med andra alternativ?

Fjärrvärmens pris varierar givetvis på hur du bor, i en liten eller stor fastighet, eller om du har kallare eller varmare i ditt hus. I Tidaholm har vi olika priser under året, detta speglar vad det kostar att producera värmen, det finns beräkningsexempel under denna länken. Prisinformation fjärrvärme 2021

Historiskt sett har fjärrvärmekunderna betalat mindre för sin uppvärmning jämfört med andra alternativa värmekällor. Vi arbetar givetvis med att söka efter effektivare lösningar för att hålla nere ditt fjärrvärmepris. Priset för fjärrvärmen i Tidaholm har varit oförändrat sedan 2014.

Hur många är anslutna i Tidaholm?

Tidaholms Energi levererar förnyelsebar energi för värme och varmvatten till nästan 1800 hushåll i Tidaholm. Vi levererar nästan till alla Tidaholms industrier, de flesta flerfamiljshus och kommunala fastigheter. Vi har en hel del villor anslutna till vårt fjärrvärmenät men det är de större anslutningarna som gör av med mest fjärrvärme.

Varför ska jag välja fjärrvärme?

Fjärrvärme är 100% driftsäker, snart 100% förnybart, enkelt och bekvämt. Istället för att du och din granne har var sitt uppvärmningssystem levererar vi förnyelsebar fjärrvärme till dig från kraftvärmeverket Eldaren.

Hur mycket tjänar miljön på fjärrvärme?

Miljön och klimatet är de stora vinnarna.  Vi har ersatt stora mängder eldningsolja genom tiden, vi har sparat ca 8.000.000 liter eldningsolja per år, genom att värma med förnybar fjärrvärme i Tidaholm. Vårt kraftvärmeverk ”Eldaren” producerar årligen runt 9.000.000 kWh grön el och 60.000.000 kWh förnybar värme och vi tillvaratar resurser som annars kanske skulle gå förlorade. Det leder till att klimatpåverkan minimeras till i stort sett noll.

Kan jag få bidrag för fjärrvärme?

Du som äger ett hus som värms med direktverkande el kan söka stöd för att konvertera till fjärrvärme. Stödet är till för dig som ska byta till fjärrvärme och installera ett vattenburet värmesystem. Ansökan om stödet görs hos Länsstyrelsen. Hos Boverket kan du läsa mer om bidraget, www.boverket.se. Du kan även använda dig av ROT-avdrag på arbetskostnaden. Mer info hittar du på www.skatteverket.se.

Vad händer om fjärrvärmenäten går sönder?

Normalt lagas fjärrvärmenätet så snabbt att du inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenätet är inte detsamma som det du har i kranen eller i elementet. Det är ett helt slutet system. Driftsäkerheten i fjärrvärmesystemen är mycket hög, nästintill 100 procent.

Övrgit

Vad måste jag tänka på om jag ska gräva på min tomt?

Om du ska gräva på din mark bör du alltid kontakta oss innan du påbörjar arbetet. Vi kan ge dg information om var våra elledningar är placerade. Använd Ledningskollen, så kommer vi ut och markerar dina ledningar åt dig.