Driftinformation


Pågående driftfel

Planerade avbrott

Driftfel fiber

Publicerad 2021-10-28 00:01:00
Status: Arbete ej påbörjat

Torsdag 28/10 klockan 00:01-07:00 utförs planerat underhållsarbete p.g.a. vägbygge mellan Skara och Skövde. Detta påverkar internetkapaciteten.
Även Kalejdos IPtv påverkas under tiden arbetet pågår.

Driftfel fjärrvärme

Inga avbrott rapporterade