Driftinformation


Pågående driftfel

Planerade avbrott

Driftfel fiber

Inga avbrott rapporterade

Driftfel fjärrvärme

Inga avbrott rapporterade