Våra avtalstyper

Fast elpris 6 månader, 1 eller 3 år
Med ett fastprisavtal har du samma elpris under hela avtalstiden. Fastprisavtalen har en bindningstid på 6 månader, 1 år eller 3 år vilket innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden. Efter att avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Mix 50/50 1 år
Mixpris är en kombination av 50% fast pris och 50% rörligt månadspris. Det innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden för den fasta delen på 50 %, medan den andra hälften med rörligt månadspris följer marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Förvaltad Elfond
Förvaltad Elfond är en avtalsform som hanteras av elhandelsspecialister. På så sätt får du som kund ett stabilt pris som består av en prissäkrad del och en del som ligger på rörligt pris. På så vis sprids riskerna och du som kund blir inte låst vid ett elpris. Uppsägningstiden är 3 månader. När du har Förvaltad elfond får du månadsvisa uppdateringar kring ditt elpris och elmarknaden. Utskicket sker digitalt, se därför till att ha korrekta kontaktuppgifter på Mina sidor.

Rörligt månadspris
Ett rörligt månadspris följer marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. I det rörliga månadspriset ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, avgifter till  Svenska Kraftnät, eSett och Nordpool. Tillkommer gör vårt påslag på 2,9 öre/kWh och moms. Uppsägningstiden är 1 månad.

Nord Pool – Rörligt pris

Rörligt timpris
Ett rörligt timpris följer marknadens svängningar och priset förändras varje timme. I det rörliga timpriset ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, avgifter till Svenska Kraftnät, eSett och Nordpool. Tillkommer gör vårt påslag på 2,9 öre/kWh och moms. Priset sammanvägs med din elanvändning och summeras varje månad. Uppsägningstiden är 1 månad.

Du kan se det rörliga timpriset på Nord Pool på länken ovan.

Förklarar elavtal med timmätning

Lokalproducerad el från Tidaholm (valfritt) 1,25 öre/kWh inkl. moms tillkommer på våra priser.

Fast årsavgift tillkommer med 300kr/år inkl.moms på alla ovanstående elpriser.

Elnätsavgifter tillkommer och betalas till ditt elnätsföretag.

Jämför elavtal på Elpriskollen

Hos oss får du alltid 100 % förnybar el