Våra avtalstyper

Fast elpris 1 eller 3 år
Med ett fast elprisavtal har du samma elpris under hela avtalstiden. Du kan låsa priset på 1 år eller 3 år vilket innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Mix 50/50 1 år
I denna avtalsform får halva din elanvändning ett fast elpris och den andra halvan ett rörligt elpris. Det innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden för den fasta delen på 50 procent, medan den andra hälften med rörligt månadspris följer marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Förvaltad Elfond
Förvaltad Elfond är en avtalsform som hanteras av elhandelsspecialister, de köper el när priset är lågt och mindre el när det är högt. På så sätt får du som kund ett stabilt pris som består av en prissäkrad del och en del som ligger på rörligt pris. På så vis sprids riskerna och du som kund blir inte låst vid ett elpris. Uppsägningstiden är 3 månader. När du har Förvaltad elfond får du månadsvisa uppdateringar kring ditt elpris och elmarknaden. Utskicket sker digitalt, se därför till att ha korrekta kontaktuppgifter på Mina sidor.

Här kan du se hur elpriset för Förvaltad Elfond har sett ut historiskt.

Rörligt månadsmedelspotpris
Väljer du rörligt månadspris låter du ditt elpris följa marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. I det rörliga månadsmedelspotpriset ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, avgifter (SVK, eSett, handelsavgifter till Nordpool m.fl). Tillkommer gör vårt påslag på 2,9 öre/kWh och moms. Du kan när som helst, vid närmaste månadsskifte, byta till en annan avtalstyp. Uppsägningstiden är 1 månad.

Här kan du se hur elpriset för Rörligt månadelsmedelspotpris har sett ut historiskt.

 

Rörligt timpris
Väljer du rörligt timpris låter du ditt elpris följa marknadens svängningar och det pris du betalar är helt individuellt utifrån när du använder din el. I det rörliga timpriset ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, avgifter (SVK, eSett, handelsavgifter till Nordpool m.fl). Tillkommer gör vårt påslag på 2,9 öre/kWh och moms. Priset sammanvägs med din elanvändning och summeras varje månad. För att vi ska kunna debitera per timme måste din elmätare kunna mäta timvis. Du kan när som helst, vid närmaste månadsskifte, byta till en annan avtalstyp. Uppsägningstiden är 1 månad.

Lokalproducerad el från Tidaholm 1,25 öre/kWh inkl. moms tillkommer på våra priser

Fast årsavgift tillkommer med 300kr/år (inkl.moms)

Jämför elavtal på elpriskollen

Hos oss får du alltid 100 % förnybar el – all el vi säljer är ursprungsmärkt