Aktuellt

Gor nat Huskurage

Tidaholmskurage

Tidaholms Energi AB har genom sitt dotterbolag Tidaholms Bostads AB tagit ställning mot våld i hemmet. Koncernen samarbetar med Kvinnohuset Tranan och vill verka för att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i sina hem. […]

390627 aktivskola 1

Vi sponsrar Aktiv Skola

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas […]

Hund som graver i marken

Ska du gräva på din tomt?

Det finns risker med att gräva… Innan du borrar, gräver eller spettar i marken måste du först ta reda på vad som finns i marken. Kontakta oss så kommer vi ut och markerar kablarna direkt på […]