Organisation

Styrelsen i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB

Ingela Backman (S), ordförande
Mikael Hallin (C), vice ordförande
Mikael Snäll (MP)
Per Bergström (S)
Katarina Wallgren (S)
Michael Brisman (M)

Personalföreträdare

Mikael Löfborg SEKO
Andreas Melander, SKTF

Ledningsgrupp

Mattias Andersson, VD
Karin Hallgren, kundservicechef
Erik Graaf, fjärrvärmechef
Mikael Nyström, fastighetschef
Ulf Karlander, tf. stadsnätschef
Magnus Sjögren, elnätschef