Organisation

Styrelsen i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB

Ingela Backman, ordförande
Lennart Axelsson, vice ordförande
Mikael Snäll
Per Bergström
Katarina Wallgren
Michael Brissman

Personalföreträdare

Mikael Löfborg SEKO
Andreas Melander, SKTF

Ledningsgrupp

Mattias Andersson, VD
Karin Hallgren, marknadschef
Erik Graaf, fjärrvärmechef
Mikael Nyström, fastighetschef
Marcus Stomberg, stadsnätschef
Magnus Sjögren, elnätschef