Organisation

Styrelsen i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB

Ordförande: Jan-Olof Sandberg (M)
Vice ordförande: Per Bergström (S)

Ledamöter:
Michael Brisman (M)
Per-Olof Andersson (L)
Jim Norman (VT)
Katarina Wallgren (S)
Per-Ola Olausson (S)

Personalföreträdare

Mikael Löfborg SEKO
Andreas Melander, Vision

Ledningsgrupp

Mattias Andersson, VD
Karin Hallgren, kundservicechef
Erik Graaf, fjärrvärmechef
Mikael Nyström, fastighetschef
Ulf Karlander, tf. stadsnätschef
Magnus Sjögren, elnätschef