Organisation

Styrelsen i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB

Ordförande: Jan-Olof Sandberg (M)
Vice ordförande: Per Bergström (S)

Ledamöter:
Michael Brisman (M)
Jim Norman (VT)
Katarina Wallgren (S)
Pär-Ola Olausson (S)

Personalföreträdare

Fredrik Ingelhag, SEKO
Andreas Melander, Vision

Ledningsgrupp

Mattias Andersson, VD
Erik Graaf, fjärrvärmechef
Karin Hallgren, kundservicechef
Mikael Nyström, fastighetschef
Magnus Sjögren, el- och stadsnätschef