Medarbetare bredband

Magnus Sjögren
Stadsnätschef

Ulf Karlander
Stadsnätsansvarig

Anders Stenholm
Bredbandsamordnare

Fredrik Ingelhag
Elmontör/fiber

Andreas Melander
IT-Tekniker