Sponsring

Policy för sponsring

På Tidaholms Energi AB (TEAB) tror vi starkt på att bidra till vårt lokalsamhälle i Tidaholm genom att stödja initiativ som främjar gemensam utveckling, kultur, idrott och utbildning. Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer som genomsyras av ömsesidig respekt och delade värderingar, där varje sponsring ger mervärde till både mottagaren och TEAB.

Sponsringsfokus

Vi fokuserar vår sponsring på organisationer som:

• Bidrar till lokal utveckling.
• Främjar barn- och ungdomsaktiviteter.
• Arbetar aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor.
• Står bakom “Tidaholmskurage1” genom sitt engagemang i samhället.

Grundläggande Principer

1. Ömsesidig Nytta: Varje sponsring ska baseras på ett utbyte där TEAB får lämplig exponering och för sitt bidrag.
2. Transparens: Sponsringsavtal ska klart definiera villkor, förväntningar och motprestationer för att säkerställa tydlighet och förutsebarhet i vårt samarbete.
3. Samhällsansvar: Vårt engagemang i sponsring reflekterar vårt bredare åtagande att stödja hållbara och ansvarsfulla initiativ som gynnar hela vår gemenskap.

Sponsringsvillkor

TEAB stöder initiativ som är icke-politiska och icke-religiösa. Organisationer som ansöker om sponsring bör vara kunder hos TEAB eller ingå ett avtal som en del av sponsorskapet. Ett formellt sponsoravtal ska upprättas, tydligt ange ömsesidiga förväntningar och motprestationer.

Undantag från Sponsring

TEAB sponsrar inte:
• Enskilda individer.
• Organisationer med kommersiella intressen.
• Organisationer med kontroversiella syften.
• Verksamheter som strider mot våra värderingar eller som kan äventyra vår affärsverksamhet.

Ansökningsprocess

Ansökningar om sponsring utvärderas baserat på deras överensstämmelse med vår policy och förmågan att uppfylla ovanstående kriterier. Skicka din ansökan med en detaljerad beskrivning av ditt projekt, förväntade motprestationer, och hur det stödjer TEAB:s värderingar till vår marknadsansvarig.

Observera att budgetbegränsningar kan påverka antalet projekt vi kan sponsra varje år. Ansökningar bedöms löpande.

Skicka din ansökan till kundtjanst.teab@tidaholm.se och skriv ordet Sponsring i ämnesraden.