Varför fjärrvärme

Energieffektivt

Tidaholms kraftvärmeverk eldas dels med avfall och returbränsle samt biobränsle. Av den energi som tillförs blir normalt 20-30 procent elenergi och resten fjärrvärme. Oavsett bränsle tas hela 90 procent av energin i bränslet tillvara genom kraftvärme. Vi använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och av hänsyn till klimat och miljö. Verkningsgraden för hela fjärrvärmesystemet i Tidaholm var 2009 på 84 procent. I detta ingår både pann- och distributionsförluster i kulvert.

Fjärrvärme – ett slutet kretslopp

För att inte varje hus ska ha en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 100 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels tappvarmvattnet i kranarna.

Diagram

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och det avkylda vattnet, cirka 45 grader, leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.

Så här fungerar fjärrvärme

Lilla filmen om fjärrvärme

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Den värme som uppkommer vid elproduktionen i Eldaren levereras som fjärrvärme till våra kunder.

Uppvarmningstrappan

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett intelligent och miljövänligt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Den som väljer fjärrvärme väljer en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv.

Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Med förnybar och återvunnen värme produceras hett vatten i en central anläggning och transporteras ut till enskilda fastigheter.

Vårt kraftvärmeverk Eldaren använder sig av avfall och returbränsle och befinner sig högt på uppvärmningstrappan. Det innebär att den inte tar av jordens resurser utan använder sig av det som samhället kastat bort.

Läs mer om fjärrvärme här

Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
Konsumentverket