Frågor och svar fjärrvärme

Finns det någon utbyggnadsplan för fjärrvärmen i Tidaholm?

Tyvärr finns det ingen utbyggnadsplan för fjärrvärmen i Tidaholm. Detta beror på att det finns många faktorer som påverkar en utbyggnad. Vi bevakar konstant det som händer på fastighetsmarknaden. När vi ser att det är byggnation på gång undersöker vi alltid möjligheterna att bygga förnybar fjärrvärme till nya områden. Får vi en förfrågan om en fjärrvärmeanslutning från en fastighetsägare utreder vi alltid om vi kan erbjuda en anslutning. Vi frågar exempelvis alltid grannarna runt omkring för att få till en utbyggnad.

Kan jag få fjärrvärme där jag bor?

Det är en svår fråga att svara på för det är som sagt många faktorer som påverkar en utbyggnad. Men vi råder alla som är intresserade att kontakta oss för att kunna hitta den bästa lösningen. Det finns en intresseanmälan här på hemsidan eller så är du välkommen till oss på Smedjegatan 18 för vidare diskussion, kanske över en kopp kaffe.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett oerhört miljövänligt och driftsäkert och bekvämt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Du som väljer fjärrvärme väljer en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Den värme vi producerar i vårt kraftvärmeverk på Järnvägsgatan är förnybar till 99,7%.

Se “Lilla filmen om fjärrvärme”
https://youtu.be/E61Me_uI2Nw

 

Vad kostar fjärrvärmen i jämförelse med andra alternativ?

Fjärrvärmens pris varierar om du bor, i en liten eller stor fastighet, hur varmt eller kallt du har i ditt hus.

Historiskt sett har fjärrvärmekunderna betalat mindre för sin uppvärmning jämfört med andra alternativa värmekällor. Vi arbetar givetvis med att söka efter effektivare lösningar för att hålla nere ditt fjärrvärmepris.

Hur många är anslutna i Tidaholm?

Tidaholms Energi levererar förnyelsebar energi för värme och varmvatten till nästan 1800 hushåll i Tidaholm. Vi levererar nästan till alla Tidaholms industrier, de flesta flerfamiljshus och kommunala fastigheter. Vi har en hel del villor anslutna till vårt fjärrvärmenät men det är de större anslutningarna som gör av med mest fjärrvärme.

Varför ska jag välja fjärrvärme?

Fjärrvärme är 100% driftsäker, snart 100% förnybart, enkelt och bekvämt. Istället för att du och din granne har var sitt uppvärmningssystem levererar vi förnyelsebar fjärrvärme till dig från kraftvärmeverket Eldaren.

Hur mycket tjänar miljön på fjärrvärme?

Miljön och klimatet är de stora vinnarna.  Vi har ersatt stora mängder eldningsolja genom tiden, vi har sparat ca 8.000.000 liter eldningsolja per år, genom att värma med förnybar fjärrvärme i Tidaholm. Vårt kraftvärmeverk ”Eldaren” producerar årligen runt 9.000.000 kWh grön el och 60.000.000 kWh förnybar värme och vi tillvaratar resurser som annars kanske skulle gå förlorade. Det leder till att klimatpåverkan minimeras till i stort sett noll.

Kan jag få bidrag för fjärrvärme?

Du som äger ett hus som värms med direktverkande el kan söka stöd för att konvertera till fjärrvärme. Stödet är till för dig som ska byta till fjärrvärme och installera ett vattenburet värmesystem. Ansökan om stödet görs hos Länsstyrelsen. Hos Boverket kan du läsa mer om bidraget, www.boverket.se. Du kan även använda dig av ROT-avdrag på arbetskostnaden. Mer info hittar du på www.skatteverket.se.

Vad händer om fjärrvärmenäten går sönder?

Normalt lagas fjärrvärmenätet så snabbt att du inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenätet är inte detsamma som det du har i kranen eller i elementet. Det är ett helt slutet system. Driftsäkerheten i fjärrvärmesystemen är mycket hög, nästintill 100 procent.

För dig som vill läsa mer om fjärrvärme

Energiföretagen Sverige

Konsumentverket

Energimyndigheten