Frågor och svar Elnät

Elnät

Kan jag lita på elmätaren?

I 99 procent av fallen går elmätaren till kundens förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på elmätaren kan vi skicka den på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om elmätaren är felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Varför äger jag inte mätaren? Den betalades ju vid nyanslutningen.

Vi som elnätföretag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden). Abonnemangsavgiften består av en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringsavgift (energiavgift) är en avgift räknat i öre/kWh.

Vilket abonnemang ska jag ha?

Som kund hos oss får du välja den säkringstariff som är mest förmånlig för dig. En tariff är en förteckning över priser och avgifter inom ett visst område. Du kan välja mellan Enkeltariff, Effekt – Lågspänningstariff eller Mellanspänningstariff.

Lägenhetstariff

Lägenhetsabonnemang är ett elnätabonnemang med låg abonnemangsavgift som endast kan erhållas av bostadslägenheter som uppfyller regelverket för lägenhetstariffen (kontakta oss för reglerna kring detta). Bor du i lägenhet har du antagligen den här abonnemanget redan.

Enkeltariff

Enkeltariffen passar de flesta. Den har en abonnemangsavgift (fast avgift) och överföringsavgift (elenergiavgift). Gäller för abonnemang upp till och med 200 Ampere.

Elavbrott - vad kan jag göra?
  • Om du har jordfelsbrytare kontrollera om den har löst ut.
  • Kontrollera och byt ut dina huvudsäkringar på mätartavlan eller i mätarskåpet.
  • Om alla säkringar är hela och felet inte är i din anläggning kontakta oss.
Hur vet jag när det är planerat avbrott i elleveransen?

Vi skickar alltid ett meddelande direkt till de som berörs av ett planerat strömavbrott. Meddelandet går vanligtvis till samma adress som elräkningen.

Hur ska jag göra för att få ut avbrottsgarantin?

Anmäl att du är utan ström till ditt elnätsföretag. Det är först när det känner till avbrottet som tiden för avbrottsgarantin börjar räknas. För att du ska få ersättning för elavbrottet krävs ett sammanhängande avbrott på minst 12 timmar.

Nya elmätaren

Var hittar jag information om min förbrukning?

Du hittar dina månadsvärdena på Mina Sidor.

Beräknas min elförbrukning?

Mätinsamlingen pågår sedan juli 2009 och vi fakturerar efter verklig förbrukning varje månad. Har du stängt av strömmen till sommarstugan så kan vi missa att få in värden från mätaren och då kan elhandlaren preliminärdebitera förbrukningen.

Det är en lampa som blinkar ibland, varför?

Lysdioden som blinkar på mätaren representerar det röda strecket på de gamla mätarna. 1000 impulser = 1 kWh på de nya mätarna.

Vad är knappen något till höger om den lampan?

Knappen till höger är en funktionsknapp där du kan stega dig igenom mätarens olika register. Bland annat kan man se vilken effekt som tas ut just då när man trycker på knappen.

Hur ofta skickar mätaren ut radiosignaler?

Varje natt kommunicerar mätaren med en insamlingsenhet någon sekund. Frekvensen som radiodelen sänder med är 444,4 Mhz.

Övrigt

Vad måste jag tänka på om jag ska gräva på min tomt?

Om du ska gräva på din mark bör du alltid kontakta oss innan du påbörjar arbetet. Vi kan ge dg information om var våra elledningar är placerade. Använd Ledningskollen, så kommer vi ut och markerar dina ledningar åt dig.