Elnätet i Tidaholm på topplacering i årets Nils Holgersson

29 maj 2024

Elnätet i Tidaholm på topplacering i årets Nils Holgersson

Vid den årliga jämförelsen av elnätspriser i Sverige, kommer Tidaholms Elnät på 3:e plats i Skaraborg och på 14:e plats i Sverige!

– Vår målsättning har sedan 2010 varit att ha ett elnätspris som är lägre än Sverigesnittet. 2018 skärpte vi målet att vara på plats 30 eller bättre, sett till alla Sveriges elnätsbolag. Årets resultat är fantastiskt och vi är väldigt stolta att vi kan göra det bra för Tidaholmarna, säger Tidaholms Energis VD Mattias Andersson.

Enligt Nils Holgersson rapporten kostar det 2.597 kr per lägenhet i Tidaholm och snittet i Sverige är ca 3.645 kr per lägenhet, den dyraste kostar 6.146 kr per lägenhet.

Alla elnätsbolag har givetvis olika förutsättningar och ett sätt att göra det mätbart är att titta på antal meter elledning man har per kund. Tidaholm har ca 132 meter ledning per kund medan Stockholm har ca 25 m per kund. Ser man till Sverigesnittet är det ca 117 meter per kund. Ju längre ledningar ju högre driftskostnader kan man förenkla det som, trots detta ligger vi på en topplacering!

Vi är stolta över att fortsätt kunna säkerställa att Tidaholmsbygden är attraktiv och hållbar samt att vi är en väldigt bra etableringsort avseende lågt elnätspris. Samtidigt vill vi kunna erbjuda alla våra kunder förnybar och klimatsmart energiförsörjning. Med de investeringar som bolaget har gjort och fortsatt måste göra när det gäller omställning till hållbar och förnybar energiproduktion, är det en stor utmaning för oss att hålla nere kostnaderna. Vår topplacering i årets Nils Holgersson är ytterligare ett kvitto på att vi lyckats med detta, säger Mattias, VD.

Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” ges sedan 25 år tillbaka ut årligen av Avgiftsgruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. I rapporten redovisas bland annat de kostnadsskillnader som föreligger mellan olika kommuner.

Ett flerbostadshus (15 lägenheter) har ”förflyttats” runt i Sverige och kostnaderna för fjärrvärme, elnät, avfall, vatten och avlopp, har jämförts.

Här kan du läsa hela rapporten för Sveriges Elnät 2024