Nya allmänna avtalsvillkor fjärrvärme 1 september 2023

De nya allmänna fjärrvärmevillkoren gäller från den 1 september 2023

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för leverans av fjärrvärme som används för konsument och en för som används i näringsverksamhet.

Konsumentvillkoren har fastställt gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket medan villkoren för näringsverksamhet har fastställts av Värmemarknadskommittén.

Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen

Det är innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största del föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Villkoren hittar du här