Elstöd företagare – 2 olika stöd att söka beroende på om det är ett elintensivt företag eller inte

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer

Vad är ett elintensivt företag?
I det här sammanhanget räknas ett företag som elintensivt när det använder minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning). 
Definitionen är vald utifrån att det är elanvändning, inte bransch, som ska avgöra om man är berättigad till stöd.

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023.

Frågor? Läs mer på Energimyndighetens webbplats

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/

Förslag på elstöd till företag (ej elintensiva)

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera elstöd till företag. Företag kommer att kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023. Läs mer på Skatteverkets webbplats