Frågor & svar om elstödet

Du som är elnätskund hos Tidaholms Energi tillhör elområde 3 (SE3) och kommer därmed att få ta del av det högkostnadsskydd för höga elpriser som regeringen beslutat om.

  • Stödet omfattar i detta läge privatkunder som den 17 november hade ett elnätavtal med oss.
  • Hur mycket pengar du får baseras på hur hög din elförbrukning har varit under perioden oktober 2021 – september 2022. Denna information hittar du på Mina sidor eller baksidan av dina fakturor.
  • För dig som kund i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden.
  • Det är Försäkringskassan som kommer att betala ut det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser.
  • Pengarna kommer att betalas ut från den 20 februari 2023. Mer information kring utbetalningen finns på Försäkringskassans webbplats.

Frågor som är relaterade till utbetalningen hänvisar vi till Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

Övrig information och frågor, se Svenska kraftnäts webbplats

https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Hur mycket stöd du får räknar du ut så här:

0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022