Höjda avgifter elhandeln

Tidaholms Energis inköpspris gällande elhandel kommer att höjas på grund av ökade kostnader för ursprungsgarantier samt höjda handelsavgifter och avgifter till bland andra Svenska Kraftnät.

Vårt påslag kommer att vara 2,9 öre/kWh (tidigare 2,2 öre) från och med 1 januari 2023.