Fjärrvärmeprojekt – boendeinformation Von Essens Plats – Bruksgatan 11

Von Essens plats-Bruksgatan 11

Von Essens plats 4                                    vecka 12

Von Essens plats->Bruksgatan 7        vecka 13-15  

Bruksgatan 7-> Bruksgatan 11             vecka 16-18

Bruksgatan 7-> Björstorpsvägen 5C  vecka 18-20

Detta är en preliminär tidplan ,kan bli förändringar.

Det kommer att vara avstängda gator på rödmarkerade område under delar av projekttiden

 

Kontaktuppgifter och mer information hittar du här: Boendeinformation fjärrvärmeprojekt Von Essens plats-Bruksgatan

FJV projekt v12 20 2022