Tidaholmskurage

Tidaholms Energi AB har genom sitt dotterbolag Tidaholms Bostads AB tagit ställning mot våld i hemmet. Koncernen samarbetar med Kvinnohuset Tranan och vill verka för att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i sina hem. Det gör vi genom att upplysa om hur du kan agera om du upptäcker en våldsam eller hotfull situation hos din granne. Genom kunskap kan vi tillsammans verka för en tryggare vardag. Och genom att knacka på visar du att du bryr dig och bidrar till att förebygga våld i hemmet. Vi kallar det Tidaholmskurage!

Därför finns nu information och viktiga telefonnummer uppsatta i varje trappuppgång. Och alla hyresgäster har fått en bok med viktig läsning i sin brevlåda.

Läs mer om organisationen Huskurage här https://huskurage.se/

Gor nat Huskurage