Meny
Laddar...
  • Så här fungerar fjärrvärme
    Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Den värme som uppkommer vid elproduktionen i Eldaren levereras som fjärrvärme till våra kunder.

Energieffektivt

Tidaholms kraftvärmeverk eldas dels med avfall och returbränsle samt biobränsle. Av den energi som tillförs blir normalt 20-30 procent elenergi och resten fjärrvärme. Oavsett bränsle tas hela 90 procent av energin i bränslet tillvara genom kraftvärme. Vi använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och av hänsyn till klimat och miljö. Verkningsgraden för hela fjärrvärmesystemet i Tidaholm var 2009 på 84 procent. I detta ingår både pann- och distributionsförluster i kulvert.

Fjärrvärme – ett slutet kretslopp

För att inte varje hus ska ha en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 100 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels tappvarmvattnet i kranarna.

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och det avkylda vattnet, cirka 45 grader, leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.