Räknesnurra

Räknesnurra

Fyll i din årsförbrukning i kWh:

Fyll i aktuellt pris/kWh 70 % fast pris :

Fyll i aktuellt pris/kWh 30 % månadsmedelspot/rörligt pris:

Dra i reglaget för att ändra priset:
Fyll i dina uppgifter ovan för att se det förändrade priset.