Räknesnurra

Räknesnurra

Fyll i din årsförbrukning i kWh:

Fyll i ditt aktuella pris/kWh (i öre, t.ex. 65.62):

Dra i reglaget för att ändra priset:
Fyll i dina uppgifter ovan för att se det förändrade priset.