Meny

Anpassningar i högspänningstariffen.

01 juni 2020 12:10

Tidaholms Elnät AB kommer att from 1 juli 2020 justera elnätstariffen för högspänningskunderna inom vårt nätområde.

Tariffen anpassas utefter de förändringar som har skett i regionnätstariffen i Sverige. Strukturen på tariffen har justerats därför kommer fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader justeras men summerat höjer vi inte tariffen. I och med att fördelningen justeras kommer påverkan bli olika beroende på ert förbrukningsmönster.

Du hittar gällande prislista ender Elnät och relaterade dokument.

Eller här:

Nätpriser 2020-07-01