Våra priser – Teckna elhandelsavtal

Du som har ett fast elprisavtal betalar samma pris per kilowat­timme (kWh) hela avtal­s­pe­rioden, oavsett om priset på elmark­naden går upp eller ner. Du binder ditt elpris i 1 eller 3 år och under den perioden vet du exakt hur mycket du kommer betala för den el du använder.

Fast elpris – alltid med 100 % förnybar el

Elavtal med fast elpris passar dig som värderar ett tryggt elpris under en bestämd tidsperiod, det vill säga ett fast elpris ger dig samma pris per kilowattimme oavsett vad som händer på marknaden. Det som påverkar din månadskostnaden på el i slutändan är hur mycket eller lite el du använder.

Hos oss får du alltid 100 % förnybar el.

Rörligt pris

Väljer du rörligt elpris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt. Med rörligt pris tar du del av marknadens svängningar och får ett lägre elpris vid låga eller sjunkande priser men du måste också vara beredd på att priserna snabbt kan stiga.

All el vi säljer är ursprungsmärkt

Du kan jämföra elpriset på Elpriskollen Jämför elavtal på elpriskollen

Glodlampa klover

Val av el

Avtalsstart

Förnybar miljöel från Tidaholm

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris december Beställ 195.52 244.40 259.40 250.40 245.90 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast 1 år Beställ 94.00 117.50 132.50 123.50 119.00 Beställ
Fast 3 år Beställ 73.00 91.25 106.25 97.25 92.75 Beställ
Fast 1 år Beställ 85.00 106.25 121.25 112.25 107.75 Beställ
Fast 3 år Beställ 68.00 85.00 100.00 91.00 86.50 Beställ
Fast 1 år Beställ 83.00 103.75 118.75 109.75 105.25 Beställ
Fast 3 år Beställ 68.00 85.00 100.00 91.00 86.50 Beställ

Svensk miljöel

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris december Beställ 194.52 243.15 258.15 249.15 244.65 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast 1 år Beställ 93.00 116.25 131.25 122.25 117.75 Beställ
Fast 3 år Beställ 72.00 90.00 105.00 96.00 91.50 Beställ
Fast 1 år Beställ 84.00 105.00 120.00 111.00 106.50 Beställ
Fast 3 år Beställ 67.00 83.75 98.75 89.75 85.25 Beställ
Fast 1 år Beställ 82.00 102.50 117.50 108.50 104.00 Beställ
Fast 3 år Beställ 67.00 83.75 98.75 89.75 85.25 Beställ

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften (300 kr inkl. moms) inräknad.

Årsförbrukning      2 000 kWh 5 000 kWh             20 000 kWh
Fast elpris 1 år 131,25/kWh 122,25 öre/kWh 117,75 öre/kWh
Fast elpris 3 år 105,00 öre/kWh 96,00 öre/kWh 91,50 öre/kWh
Rörligt pris december 258,15 öre/kWh  249,15 öre/kWh 244,65 öre/kWh
Anvisat pris 274,15 öre/kWh 265,15 öre/kWh 260,65 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vattenkraftsel, vindkraftsel, solel, kärnkraftsel eller fossil el).

I Tidaholms Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 3(påslag, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. I ovan jämförpriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad el.

Kontakta kundservice om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtals-erbjudande du fått, vi hjälper dig gärna!