Våra priser – Teckna elprissavtal

Förvaltad Elfond – Nyhet
Förvaltad Elfond är en avtalsform som hanteras av elhandelsspecialister, de köper el när priset är lågt och mindre el när det är högt. På så sätt får du som kund ett stabilt pris som består av en prissäkrad del och en del som ligger på rörligt pris. På så vis sprids riskerna och du som kund blir inte låst vid ett elpris. Uppsägningstiden är 3 månader. När du har Förvaltad elfond får du månadsvisa uppdateringar kring ditt elpris och elmarknaden. Utskicket sker digitalt, se därför till att ha korrekta kontaktuppgifter på Mina sidor.

Här kan du se hur elpriset för Förvaltad Elfond har sett ut historiskt.

Fast elpris 1 eller 3 år
Med ett fast elprisavtal har du samma elpris under hela avtalstiden. Du kan låsa priset på 1 år eller 3 år vilket innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Mix 50/50 1 år
I denna avtalsform får halva din elanvändning ett fast elpris och den andra halvan ett rörligt elpris. Det innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden för den fasta delen på 50 procent, medan den andra hälften med rörligt månadspris följer marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Rörligt månadsmedelspotpris
Väljer du rörligt månadspris låter du ditt elpris följa marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. Priset baseras på vårt inköpspris (inklusive elcertifikatsavgift). Du kan när som helst, vid närmaste månadsskifte, byta till en annan avtalstyp. Uppsägningstiden är 1 månad.

Här kan du se hur elpriset för Rörligt månadelsmedelspotpris har sett ut historiskt.

Rörligt timpris
Väljer du rörligt timpris låter du ditt elpris följa marknadens svängningar och det pris du betalar är helt individuellt utifrån när du använder din el. Priset baseras på vårt inköpspris (inklusive elcertifikatsavgift) timme för timme som sammanvägs med din elanvändning och summeras varje månad. För att vi ska kunna debitera per timme måste din elmätare kunna mäta timvis. Du kan när som helst, vid närmaste månadsskifte, byta till en annan avtalstyp. Uppsägningstiden är 1 månad.

Lokalproducerad el från Tidaholm 1,25 öre/kWh inkl. moms tillkommer på våra priser

Du kan jämföra elpriset på Elpriskollen Jämför elavtal på elpriskollen

Hos oss får du alltid 100 % förnybar el – all el vi säljer är ursprungsmärkt

Glodlampa klover

Val av el

Avtalsstart

Förnybar miljöel från Tidaholm

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris Februari Beställ 102.82 128.53 143.53 134.53 130.03 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast 1 år Beställ 178.68 223.25 238.25 229.25 224.75 Beställ
Fast 3 år Beställ 177.60 222.00 237.00 228.00 223.50 Beställ
Fast 1 år Beställ 184.02 230.03 245.03 236.03 231.53 Beställ
Fast 3 år Beställ 182.30 227.88 242.88 233.88 229.38 Beställ
Fast 1 år Beställ 184.68 230.85 245.85 236.85 232.35 Beställ
Fast 3 år Beställ 182.29 227.86 242.86 233.86 229.36 Beställ

Svensk miljöel

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris Februari Beställ 101.82 127.28 142.28 133.28 128.78 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast pris 1 år Beställ 177.60 222.00 237.00 228.00 223.50 Beställ
Fast pris 3 år Beställ 176.60 220.75 235.75 226.75 222.25 Beställ
Fast pris 1 år Beställ 183.02 228.78 243.78 234.78 230.28 Beställ
Fast pris 3 år Beställ 181.30 226.63 241.63 232.63 228.13 Beställ
Fast pris 1 år Beställ 183.68 229.60 244.60 235.60 231.10 Beställ
Fast pris 3 år Beställ 181.29 226.61 241.61 232.61 228.11 Beställ

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften (300 kr inkl. moms) inräknad.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Rörligt pris Februari 142,28 öre/kWh 133,28 öre/kWh 128,78 öre/kWh
Anvisat pris Februari 278,00 öre/kWh 269,00 öre/kWh 264,50 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vatten, vind, sol, kärnkraft eller fossil el).

I Tidaholms Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 3 (påslag, ursprungsgaranti, handelsavgifter, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. 

Kontakta kundservice om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtalserbjudande du fått, vi hjälper dig gärna!