Våra priser/Teckna elhandelsavtal

Fast elpris – alltid med 100 % förnybar el

Elavtalet med ett fast elpris passar dig som vill tänka på annat och som värderar ett tryggt elpris över en utvald tidsperiod.
Ett fast elpris ger dig samma pris per kilowattimme, oavsett vad som händer på marknaden. Och det finfina är att du alltid får 100 % förnybar el.

Det som påverkar din månadskostnaden på el i slutändan är hur mycket eller lite el du använder.

Rörligt pris

Vårt elavtal Rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar från månad till månad. Avtalet ger möjligheter till ett riktigt bra pris och du tjänar oftast på Rörligt pris i längden.

All el vi säljer är ursprungsmärkt!

Ritad bild pa jordglob@2x

Val av el

Avtalsstart

Förnybar miljöel från Tidaholm

Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt 47.84 59.80 74.80 65.80 61.80 Beställ
Fast 1 år 68.90 86.13 101.13 92.13 87.63 Beställ
Fast 3 år 50.52 63.15 78.15 69.15 64.65 Beställ
Fast 1 år 59.20 74.00 89.00 80.00 75.50 Beställ
Fast 3 år 49.84 62.30 77.30 68.30 63.80 Beställ
Fast 1 år 57.35 71.69 86.69 77.69 73.19 Beställ
Fast 3 år 49.20 61.50 76.50 67.50 63.00 Beställ

Svensk miljöel

Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt 46.84 58.55 73.55 64.55 60.55 Beställ
Fast 1 år 60.00 75.00 90.00 81.00 76.50 Beställ
Fast 3 år 49.52 61.90 76.90 67.90 63.40 Beställ
Fast 1 år 58.20 72.75 87.75 78.75 74.25 Beställ
Fast 3 år 48.84 61.05 76.05 67.05 62.55 Beställ
Fast 1 år 56.35 70.44 85.44 76.44 71.94 Beställ
Fast 3 år 48.20 61.50 75.25 66.25 63.00 Beställ

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften (300 kr inkl. moms) inräknad.

Lägenhet Villa utan eluppvärmning Villa med eluppvärmning
Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Fast Elpris 1 år 82,38 öre/kWh 73,38 öre/kWh 68,88 öre/kWh
Fast Elpris 3 år 73.25 öre/kWh 64,25 öre/kWh 59.75 öre/kWh
Rörligt Elpris 73,55 öre/kWh 64,55 öre/kWh 60,55 öre/kWh
Anvisningspris 89,55 öre/kWh 80,55 öre/kWh 76,55 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vattenkraftsel, vindkraftsel, solel, kärnkraftsel eller fossil el).

I Tidaholms Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 3(påslag, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. I ovan jämförpriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad el.

Kontakta kundservice om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtals-erbjudande du fått, vi hjälper dig gärna!