Våra priser/Teckna elhandelsavtal

Fast elpris – alltid med 100 % förnybar el

Elavtalet med ett fast elpris passar dig som vill tänka på annat och som värderar ett tryggt elpris över en utvald tidsperiod.
Ett fast elpris ger dig samma pris per kilowattimme, oavsett vad som händer på marknaden. Och det finfina är att du alltid får 100 % förnybar el.

Det som påverkar din månadskostnaden på el i slutändan är hur mycket eller lite el du använder.

Rörligt pris

Vårt elavtal Rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar från månad till månad. Avtalet ger möjligheter till ett riktigt bra pris och du tjänar oftast på Rörligt pris i längden.

All el vi säljer är ursprungsmärkt!

Ritad bild pa jordglob@2x

Val av el

Avtalsstart

Förnybar miljöel från Tidaholm

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris oktober Beställ 74.80 93.50 108.50 99.50 95.00 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast 1 år Beställ 88.00 110.00 125.00 116.00 111.50 Beställ
Fast 3 år Beställ 63.00 78.75 93.75 84.75 80.25 Beställ
Fast 1 år Beställ 75.00 93.75 108.75 99.75 95.25 Beställ
Fast 3 år Beställ 59.00 73.75 88.75 79.75 75.25 Beställ
Fast 1 år Beställ 66.00 82.50 97.50 88.50 84.00 Beställ
Fast 3 år Beställ 56.00 70.00 85.00 76.00 71.50 Beställ

Svensk miljöel

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris oktober Beställ 73.80 92.25 107.25 98.25 93.75 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast 1 år Beställ 87.00 108.75 123.75 114.75 110.25 Beställ
Fast 3 år Beställ 62.00 77.50 92.50 83.50 79.00 Beställ
Fast 1 år Beställ 74.00 92.50 107.50 98.50 94.00 Beställ
Fast 3 år Beställ 58.00 72.50 87.50 78.50 74.00 Beställ
Fast 1 år Beställ 65.00 81.25 96.25 87.25 82.75 Beställ
Fast 3 år Beställ 55.00 68.75 83.75 74.75 70.25 Beställ

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften (300 kr inkl. moms) inräknad.

Årsförbrukning      2 000 kWh 5 000 kWh             20 000 kWh
Fast elpris 1 år 123,75 öre/kWh 114,75 öre/kWh 110,25 öre/kWh
Fast elpris 3 år 92,50 öre/kWh 83,50 öre/kWh 79,00 öre/kWh
Rörligt pris oktober 107,25 öre/kWh 98,25 öre/kWh 93,75 öre/kWh
Anvisningspris 126,00 öre/kWh 117,00 öre/kWh 112,50 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vattenkraftsel, vindkraftsel, solel, kärnkraftsel eller fossil el).

I Tidaholms Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 3(påslag, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. I ovan jämförpriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad el.

Kontakta kundservice om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtals-erbjudande du fått, vi hjälper dig gärna!