Våra priser – Teckna elprissavtal

Förvaltad Elfond – Nyhet
Förvaltad Elfond är en avtalsform som hanteras av elhandelsspecialister, de köper el när priset är lågt och mindre el när det är högt. På så sätt får du som kund ett stabilt pris som består av en prissäkrad del och en del som ligger på rörligt pris. På så vis sprids riskerna och du som kund blir inte låst vid ett elpris. Uppsägningstiden är 3 månader.

Här kan du se hur elpriset för Förvaltad Elfond har sett ut historiskt.

Fast elpris 1 eller 3 år
Med ett fast elprisavtal har du samma elpris under hela avtalstiden. Du kan låsa priset på 1 år eller 3 år vilket innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Mix 50/50 1 år
I denna avtalsform får halva din elanvändning ett fast elpris och den andra halvan ett rörligt elpris. Det innebär att du under avtalstiden inte påverkas av prisförändringar på elmarknaden för den fasta delen på 50 procent, medan den andra hälften med rörligt månadspris följer marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. Efter avtalstiden löpt ut går ditt avtal automatiskt över till ett rörligt månadsprisavtal om du som kund inte gör ett aktivt val.

Rörligt månadsmedelspotpris
Väljer du rörligt månadspris låter du ditt elpris följa marknadens svängningar och det pris du betalar är ett månadsmedelvärde. Priset baseras på vårt inköpspris (inklusive elcertifikatsavgift). Du kan när som helst, vid närmaste månadsskifte, byta till en annan avtalstyp. Uppsägningstiden är 1 månad.

Här kan du se hur elpriset för Rörligt månadelsmedelspotpris har sett ut historiskt.

Rörligt timpris
Väljer du rörligt timpris låter du ditt elpris följa marknadens svängningar och det pris du betalar är helt individuellt utifrån när du använder din el. Priset baseras på vårt inköpspris (inklusive elcertifikatsavgift) timme för timme som sammanvägs med din elanvändning och summeras varje månad. För att vi ska kunna debitera per timme måste din elmätare kunna mäta timvis. Du kan när som helst, vid närmaste månadsskifte, byta till en annan avtalstyp. Uppsägningstiden är 1 månad.

Lokalproducerad el från Tidaholm 1,25 öre/kWh inkl. moms tillkommer på våra priser

Du kan jämföra elpriset på Elpriskollen Jämför elavtal på elpriskollen

Hos oss får du alltid 100 % förnybar el – all el vi säljer är ursprungsmärkt

Glodlampa klover

Val av el

Avtalsstart

Förnybar miljöel från Tidaholm

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris November Beställ 162.50 203.13 218.13 209.13 204.63 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast 1 år Beställ 422.50 528.13 543.13 534.13 529.63 Beställ
Fast 3 år Beställ 300.50 375.63 390.63 381.63 377.13 Beställ
Fast 1 år Beställ 404.29 505.36 520.36 511.36 506.86 Beställ
Fast 3 år Beställ 295.21 369.01 384.01 375.01 370.51 Beställ
Fast 1 år Beställ 376.81 471.01 486.01 477.01 472.51 Beställ
Fast 3 år Beställ 285.34 356.68 371.68 362.68 358.18 Beställ

Svensk miljöel

Rörligt pris
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Rörligt pris November Beställ 161.50 201.88 216.88 207.88 203.38 Beställ
Avtalspriser
Avtalstyp Elpris Totalpris* 2 000 kWh** 5 000 kWh** 20 000 kWh**
Fast pris 1 år Beställ 421.50 526.88 541.88 532.88 528.38 Beställ
Fast pris 3 år Beställ 299.50 374.38 389.38 380.38 375.88 Beställ
Fast pris 1 år Beställ 403.29 504.11 519.11 510.11 505.61 Beställ
Fast pris 3 år Beställ 294.21 367.76 382.76 373.76 369.26 Beställ
Fast pris 1 år Beställ 375.81 469.76 484.76 475.76 471.26 Beställ
Fast pris 3 år Beställ 284.34 355.43 370.43 361.43 356.93 Beställ

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften (300 kr inkl. moms) inräknad.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Fast pris 1 år
Januari
541,88 öre/kWh 532,88 öre/kWh 528,38 öre/kWh
Fast pris 3 år
Januari
389,38 öre/kWh 380,38 öre/kWh 375,88 öre/kWh
Rörligt pris November  216,88 öre/kWh 207,88 öre/kWh 203,38 öre/kWh
Anvisat pris November  232,88 öre/kWh 223,88 öre/kWh 219,38 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vatten, vind, sol, kärnkraft eller fossil el).

I Tidaholms Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 3 (påslag, ursprungsgaranti, handelsavgifter, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. 

Kontakta kundservice om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtalserbjudande du fått, vi hjälper dig gärna!