Author Archives: linda.goransson@tidaholm.se

Årsstämma 25 april

Inbjudan till öppna årsstämmor för

  • Tidaholms Energi AB
  • Tidaholms Elnät AB
  • Tidaholms Bostads AB

Tid: Måndagen den 25 april klockan 13.00

Plats: Smedjegatan 18

VÄLKOMNA!

Krisberedskapsövning

Krisberedskapsövning
Tidaholms Elnät AB kommer att medverka i en krisberedskapsövning arrangerad av Svenska Kraftnät. Övningen kommer att genomföras den 21-25 maj 2022 med Skövde flygplats som bas.
I övningen ingår personal från bland andra frivilligorganisationerna Flygkåren, Bilkårerna och frivilliga radioorganisationen. En viktig del i övningen är att träna deltagarna i de uppgifter som de ställs inför om de kallas in för att förstärka elföretagen i återställningsarbetet om ett kraftigt oväder liknande stormen Gudrun återkommer.
Övningsscenario
Scenariot för övningen är att tidpunkten är satt till den 9-10 januari 2023. Efter 5 dygns intensivt snöfall med nordostliga vindbyar upp till 32 m/s och med en temperatur som pendlar omkring noll-strecket har stora delar av Västra Götalands län och Tidaholms elnät slagits ut med omfattande elavbrott som följd.
Tidaholms Elnät AB har via de samverkansavtal som finns inom elbranschen begärt extraresurser för patrullering, inspektion och identifiering av uppkomna skador och fel på 10 kV-ledningsnätet. I den mer än meterdjupa snön måste arbetet ske med hjälp av bandvagnar. För att rapportera identifierade skador till driftledningen i Tidaholm kommer kommunikationssystemet Rakel att användas eftersom även telekommunikationerna är utslagna enligt scenariot.
De ledningssträckor som kommer att användas i övningen är
• 10 kV ledningarna i området: Runt Fröjererd, Kavlås.
• 130 kv ledning mellan Fröjered och Tidaholm Se kartbild nedan.
Tack för din förståelse
De övande kommer att visa stor försiktighet med bandvagnstransporterna och undvika att beträda sådda fält och inhägnade betesmarker. Där vagnarna har gått fram kommer dock vissa spår av de gummiförsedda banden att synas.
Det finns också flygplan med i övningen, men inga flygningar kommer att ske på ledningar tillhörande Tidaholms Elnät AB
Det är vår förhoppning att Du har förståelse för att Tidaholms Elnät AB medverkar i denna krisberedskapsövning och att deltagarna ges tillfälle att öva och förkovra sig på sina uppgifter så att de har den färdighet som krävs om scenariot blir verklighet.
Vid frågor:
Om du har frågor kan Du kontakta: Magnus Sjögren 0502 – 774519
Övningsledare för elmomenten är Stefan Larsson tel 070/577 2013 och Stig Emtesten tel 070/676 7061.
Information om övningen kommer även att ske i tidningar, radio och TV före övningens början.
Kan vara en bild av utomhus

Klimatbokslut 2020

Nu presenterar vi vårt klimat- och hållbarhetsarbete i ett klimatbokslut. Totalt kan vi nu redovisa att koncernen är 99,95% fossilfri. Men vi fortsätter resan mot Fossilfritt företag 2028. Klimatbokslut 2020

Forsen