Prisjustering 1 juni 2024 – fasta avgiften för elprisavtal

Den 1 juni 2024 justerar vi den fasta avgiften för våra elprisavtal.

Prisjusteringen gäller alla nya avtal och kunder med rörliga avtal. Ni som har fastprisavtal betalar samma avgift tills ert avtal löper ut och det är dags för omteckning.

Till grund för prisjusteringen ligger den allmänna kostnadsutvecklingen samt ökad administration av elhandeln. Historiskt sett har elhandelsmarknaden varit en stabil marknad och vi har inte behövt justera avgiften sedan 2015 då vi startade lokal elhandel.

Den fasta månadsavgiften justeras från 25 kr inkl. moms (20 kr exkl. moms) till 35 kr inkl. moms (28 kr exkl. moms) per månad.