Så tycker svenskarna om energisystemet

7 fakta från Novus klimatundersökning

  • 35 % tror att Sveriges ekonomi kommer påverkas positivt om vi klarar målet att bli fossilfritt till 2045. Lika många tror att ekonomin påverkas negativt.
  • 13 % tror att Sveriges energisystem är mycket eller ganska väl rustat för en större samhällskris.
  • 65 % instämmer helt eller delvis i fråga om de känner oro inför klimatförändringarna (74 % av kvinnorna och 56 % av männen).
  • 17 % tror att det är mycket troligt/ganska troligt att Sverige klarar klimatmålet nettonollutsläpp till 2045.
  • 55 % tycker att det är viktigt att minska sitt eget klimatavtryck.
  • 51 % tycker att kärnkraft är en del av ”en hållbar utveckling”.
  • 8 % vet vad begreppet efterfrågeflexibilitet står för.

Totalt 1 090 personer deltog i undersökningen som genomfördes den 2–8 november 2023. Läs mer här

Skarmbild 2024 02 08 145320