Elstöd till företag

Riksdagen har beslutat om elstöd för företag. Till skillnad från privatpersoner är det du som företagare som ansöker om elstödet. Det gör du via Skatteverkets e-tjänst från och med 30 maj 2023.

Läs mer om elstödet och hur du ansöker på Skatteverkets webbsida.

Dessa kan söka elstöd via Skatteverket

  • Enskilda näringsidkare
  • Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser, bostadsrättsföreningar och kommuner.
  • Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022
  • Vissa dödsbon.

Det här krävs för att du ska kunna få elstöd

Ett företag har rätt till elstöd om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:

  1. Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Med uttagspunkt menas den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
  2. Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområdena 3 och 4.
  3. El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.
  4. Uttaget av el ger dig inte rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Mer information om grundläggande krav för att få elstöd finns i den beslutade förordningen och i Rättslig vägledning.

Informationen är hämtad från Skatteverkets webb.

Fler länkar med information om elstödet till företag