Frågor & svar om elprisstödet – Uppdaterad 2022-11-10

  1. Stödet betalas ut till den elanvändare som har elnätsavtal för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt (så kallad brytpunkt). Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som står på elnätsavtalet vid brytpunkten.
  2. Stödet omfattar alla som har ett avtal med ett elnätsföretag; hushåll, företag, organisationer och så vidare.
  3. Förslaget ska granskas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Det är än så länge oklar när stödet kan betalas ut.
  4. Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag att förbereda för hur stödet ska betalas ut.
  5.  Brytpunkten är satt till dagen efter Ei har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Datum för brytpunkten är i dagsläget inte beslutad.

Hur mycket stöd du får räknar du ut så här: 50 öre/kWh x din elförbrukning under oktober 2021- september 2022.

Din elförbrukning hittar du på Mina Sidor eller på baksidan av din faktura.

Vill du veta mer om stödet klicka på länken 👇
Länk till Frågor och svar om stödet | Svenska kraftnät (svk.se)

 

Välkommen att kontakta kundservice om du har fler frågor och funderingar!

Öppettider och kontaktuppgifter hittar du här.

 

El