Energimarknadsinspektionen (Ei) förklarar orsaker bakom svängiga och höga elpriser

Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften fortsätter att påverka svängiga elpriser. Särskilt de södra delarna av Sverige som påverkas av kraftiga svängningar på elmarknaden. I den här artikeln förklarar vi några av de viktigaste orsakerna till svängiga och höga elpriser.

Läs mer Svängiga och höga elpriser