ELPRISKOMPENSATION I APRIL

Hushåll som haft en förbrukning om minst 700 kWh per månad under perioden december 2021 – februari 2022 kommer att få en kreditering på nästkommande faktura (med start på aprilfakturan). Hushållet måste även ha ett avtal med elnätsbolaget för att kunna få del av kompensationen. Läs mer här

Du som kund behöver alltså inte ansöka om kompensationen.

Du som har en IT-tjänst hos oss (exempelvis bredband) kommer att få aprilfakturan separat. Detta gäller oavsett om du är berättigad till kompensation eller inte.

Har du fler bostäder får du ersättning för alla anläggningar, under förutsättning att du uppfyller ovanstående krav. Läs mer här

Har du flyttat under perioden december 2021 till februari 2022 behöver du kontakta oss för att lämna uppgifter för utbetalning av ersättningen. Detta under förutsättning att du uppfyller ovanstående krav.
OBS! Skicka inga bankkontouppgifter via mejl till oss

Senast den 31 december 2022 måste vi som elnätsbolag ha krediterat/betalat ut kompensationen till hushållen.

För ytterligare information samt frågor och svar gällande elpriskompensationen läs mer på Regeringens webbplats