Helikopterbesiktning vecka 22

En dag under vecka 22 kommer vi att besiktiga vårt luftledningsnät med helikopter. I dagsläget är det oklart vilken veckodag det blir.

 

Helikopter