Vi sponsrar Aktiv Skola

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har Aktiv Skola valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har de tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna.

En film om grooming:
Jag tror jag är lite kär i dig – aktivskola.org

Vill du läsa mer om Aktiv Skola? Klicka här

390627 aktivskola 1