Ska du gräva på din tomt?

Det finns risker med att gräva…

Innan du borrar, gräver eller spettar i marken måste du först ta reda på vad som finns i marken. Kontakta oss så kommer vi ut och markerar kablarna direkt på plats. Beställning om utsättning bör ske 3 dagar före tänkt grävstart.

Beställ kabelanvisning på 0502-77 45 00, eller använd ledningskollen.se.

Hund som graver i marken