Meny
Laddar...

Frågor och svar

Kan inte Tidaholms Energi presentera en plan för utbyggnaden av fjärrvärme till villorna?

Eftersom det är ekonomin som styr utbyggnaden och det är svårt att få lönsamhet till villor vill vi inte lova något som vi inte kan hålla. En plan skulle hela tiden behöva justeras och risken är därför stor att det bara skapar missnöje.

Kan jag få fjärrvärme där jag bor?

Utmaningen för oss vid anslutning av villor till fjärrvärme är ekonomin. Kombinationen av villans förhållandevis låga värmeförbrukning och anslutningstäthet innebär att det ibland blir svårt att få lönsamhet i utbyggnaden. Det är just lönsamheten som till slut avgör om vi bygger fjärrvärme i ditt villaområde.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett intelligent och miljövänligt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Den som väljer fjärrvärme väljer en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Med förnybar och återvunnen värme produceras hett vatten i en central anläggning och transporteras ut till enskilda fastigheter.

Vad kostar fjärrvärmen i jämförelse med andra alternativ?

Fjärrvärmens pris varierar beroende på var du bor. I Tidaholm tar vi inte ut någon fast avgift för en villa och den löpande kostnaden är 78 öre/kWh inklusive moms. Historiskt sett har fjärrvärmekunderna betalat mindre för sin uppvärmning jämfört med andra alternativa värmekällor. Branschen söker hela tiden efter nya lösningar för att hålla kostnaderna nere.

Hur många är anslutna i Tidaholm?

Tidaholms Energi levererar miljövänlig energi för värme och varmvatten till cirka 1600 hushåll samt huvuddelen av Tidaholms industrier och kommunala inrättningar. Än så länge har vi bara anslutit ett fåtal villor.

 

Varför ska jag välja fjärrvärme?

Fjärrvärme är prisvärt, enkelt och klimatsmart. Istället för att du och din granne har var sitt uppvärmningssystem levereras fjärrvärme från en central anläggning i Tidaholm.

Hur mycket tjänar miljön på fjärrvärme?

Miljön och klimatet är de stora vinnarna, särskilt om du byter från olja eller direktverkande el. Vårt nya kraftvärmeverk ”Eldaren” producerar årligen runt nio miljoner kilowattimmar el och 60 miljoner kilowattimmar värme och tillvaratar resurser som annars skulle gå förlorade. Det leder till att klimatpåverkan minskar. Den värme och el vi producerar motsvarar cirka 8000 m3 olja. Jämfört med oljeeldning innebär detta att fjärrvärmen i Tidaholm har minskat koldioxidutsläppen i betydande grad.

Kan jag få bidrag för fjärrvärme?

Du som äger ett hus som värms med direktverkande el kan söka stöd för att konvertera till fjärrvärme. Stödet är till för dig som ska byta till fjärrvärme och installera ett vattenburet värmesystem. Ansökan om att få Konverteringsstöd görs hos Länsstyrelsen. Hos Boverket kan du läsa mer om bidraget, www.boverket.se. Du kan även använda dig av ROT-avdrag på arbetskostnaden. Mer info hittar du på www.skatteverket.se.

Vad händer om fjärrvärmenäten går sönder?

Normalt lagas fjärrvärmenätet så snabbt att du inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenätet är inte detsamma som det du har i kranen eller i elementet. Det är ett helt slutet system. Driftsäkerheten i fjärrvärmesystemen är mycket hög, nästintill 100 procent.

Kan man samtidigt få bredband och kabel-TV?

I samband med utbyggnad av fjärrvärme förbereder vi alltid för att ansluta fastigheterna till framtida fiber. Detta öppnar nya möjligheter inom bredband-, kabel TV och telefoni. Vi bedriver verksamheten inom varumärket Tidanet. För oss är det viktigt med lokal förankring och personlig närvaro. Vi finns alltid på plats för snabbast möjliga service. Även om du inte får möjlighet att ha en fiberanslutning kan vi alltid erbjuda dig ADSL.