Meny

Vi är bäst i Sverige på fjärrvärme!

21 maj 2019 09:56

Vi på Tidaholms Energi har i Maj 2019 erhållit Mycket Väl Godkänt i total Kundnöjdhet och är Bäst när det kommer till affärsområde Fjärrvärme!

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 60-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar (av dryga 100 i Sverige) varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. 

Fjärrvärmen kom på 1:a plats, elnätet på 2:a plats, elhandel på 3:e plats och stadsnät på 17:e plats. Totalt för hela koncernen kom vi på 3:e plats!

Tack alla våra kunder som ger oss feedback på både det som är bra och dåligt, och som deltagit i undersökningen.

Nu tar vi nya tag och jobbar på förbättringar som än mer kommer gynna er kunder.

Tack än en gång för ert förtroende för oss!