Meny

Så här ser vår fiberutbyggnadsplan för 2019 ut!

17 december 2018 13:38

Utbyggnadsplan fiber 2019

Projekten nedan kommer att påbörjas 2019, en del kommer bli färdiga 2019 och en del 2020.

Projekteringarna kommer att börja efter årsskiftet och schaktningen påbörjas så fort vädret

tillåter. Därefter styr tillgången på resurser när vi påbörjar respektive projekt.

Under 2019 har vi planerat att genomföra fiberutbyggnad i nedanstående områden:

  • Kymbo
  • Vättak
  • Klämmesbo
  • Gälleberg 2 (påbörjat 2018)
  • Agnetorp
  • Baltak
  • Folkabo By

Centrala Tidaholm

  • Solkullen (påbörjat 2018)
  • Innerstaden

Övriga områden presenteras i slutet av 2019.