Ursprungsmärkning - var kommer elen från?

Alla elleverantörer måste ange ursprung för den el de säljer, dvs. sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen, samt vilken miljöpåverkan de har. Alla våra kunder får el från 100 % förnybara energikällor, ett viktigt steg mot en helt förnybar energiförsörjning. Vi kan dessutom garantera att den vattenkraft som vi levererar har producerats i svenska vattenkraftverk.

Av den el vi sålde år 2018 kom:

  • 100 % från förnybara energikällor; vattenkraft                                                 
  • CO2-utsläpp: 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh

Därför är det viktigt med ursprungsmärkning.

Bildresultat för ursprungsmärkning el

Syftet med ursprungsmärkning är du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Därför ska alla elhandelsföretag berätta för sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför, det regleras i en lag som trädde i kraft i april 2006.